"ดีป้า" ผนึกเอกชน ดัน 5G อัปไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

"ดีป้า" ผนึกเอกชน ดัน 5G อัปไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

หนึ่งในภารกิจสำคัญของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเราคือ การร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ล่าสุด depa และพันธมิตรภาคเอกชนอย่าง อีริคสัน ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันผ่านการใช้เครือข่าย 5G ในประเทศไทย

โดย depa และ อีริคสัน จะทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันผ่านการใช้เครือข่าย 5G ในประเทศไทยนั้น

ทั้ง depa และ อีริคสัน จะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ความรู้ความเข้าใจขั้นสูง และเทคโนโลยีล้ำสมัยของ อีริคสัน เพื่อเร่งเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรม (Innolab) ในพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบเครือข่าย 5G และศูนย์บริการสำหรับการทดสอบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายใหม่ ๆ อาทิ การแบ่งปันคลื่นความถี่ ฯลฯ

ขณะที่พันธมิตรของเราอย่าง อีริคสัน มองว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ ศักยภาพและทักษะของบุคลากร กระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรที่จะเกิดขึ้นใน Thailand Digital Valley ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และแอปพลิเคชัน 5G ในยุคถัดไป

นอกจากนี้ อิริคสัน และ ดีป้า ยังมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนนวัตกรรมและแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจากเครือข่าย 5G ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ภาคการผลิต การบริการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การเกษตร ไปจนถึงการพัฒนาสังคม อีกทั้งส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี การนำกรณีการใช้งาน 5G มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อีริคสัน ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ระดับโลกจะนำเทคโนโลยีและโซลูชันล้ำสมัยมาผสานรวมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 พร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ 5G ในประเทศต่อไป

มร.อิกอร์ มอเรล ประธาน บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้น อีริคสัน จึงมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่า แพลตฟอร์มเครือข่าย 5G ที่มีประสิทธิภาพสูง ณ ปัจจุบันจะเดินหน้าพัฒนาไปสู่ยุค 6G พร้อมส่งมอบความสามารถใหม่ ๆ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า