"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 25 ธ.ค.65 จาก 3 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลิตรละกี่บาท

 "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 25 ธ.ค.65 จาก 3 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลิตรละกี่บาท

 "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 25 ธันวาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. อัปเดตราคาทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ ลิตรละกี่บาทแล้ว ?

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ดังนี้

 

"ราคาน้ำมัน เชลล์ วันนี้"  (Shell) 25 ธ.ค.65 เวลา 07:00 น.

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

 "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 25 ธ.ค.65 จาก 3 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลิตรละกี่บาท

 

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 2565 เวลา 05.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้"  25 ธ.ค.65 เวลา 07:00 น. 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.69 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 25 ธ.ค.65 จาก 3 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลิตรละกี่บาท

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้"  25 ธ.ค.65 เวลา 07:00 น. 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.69 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 25 ธ.ค.65 จาก 3 ปั๊ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลิตรละกี่บาท

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวม ภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้น

 

 

เชลล์ (Shell)  ปตท.  บางจาก