บีทีเอสผนึกวิศวะมหิดล พัฒนานวัตกรรมระบบราง

BTSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมด้านการศึกษา การวิจัยพัฒนา การฝึกงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC สุรพงษ์  เลาหะอัญญา และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมด้านการศึกษา การวิจัยพัฒนา การฝึกงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย และสร้างความยั่งยืนให้ระบบรางของประเทศต่อไป