ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 14 ธ.ค.2565 shell ปรับขึ้นเบนซิน ดีเซล 0.30 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 14 ธ.ค.2565 shell ปรับขึ้นเบนซิน ดีเซล 0.30 บาท/ลิตร

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT 

โดยเช้านี้ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิด 0.30 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 14 ธันวาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 41.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 14 ธันวาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 14 ธันวาคม 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.56 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 14 ธ.ค.2565 shell ปรับขึ้นเบนซิน ดีเซล 0.30 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 14 ธันวาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.06 บาท/ลิตร