เปิดขายแล้ววันนี้!  พันธบัตรสุขใจให้ออม  วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท

เปิดขายแล้ววันนี้!  พันธบัตรสุขใจให้ออม  วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท

เปิดขายแล้ววันนี้ พันธบัตรสุขใจให้ออม 4.5 หมื่นล้าน ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ได้เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีช่องทางจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ 1)จำหน่ายพันธบัตรผ่าน วอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว 

และ 2)จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 45,000 ล้านบาท 

ในส่วนของการจำหน่ายผ่านธนาคาร กระทรวงการคลังแจ้งเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ 13 ธันวาคม 2565  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.ประชาชนทั่วไป จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 วงเงิน 40,000 ล้านบาท มี 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับจัดสรรพันธบัตร

2.นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 วงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ First Come First Served

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารทั้ง 4 แห่ง หรือ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.02-271-7999 ต่อ 5809 หรือโทร.02-265-8050 ต่อ 5307