'อนุทิน' นำทีมคมนาคมดูงานญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลปั้น TOD พื้นที่เชิงพาณิชย์

'อนุทิน' นำทีมคมนาคมดูงานญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลปั้น TOD พื้นที่เชิงพาณิชย์

“อนุทิน” นำทีมคมนาคมเยือนญี่ปุ่น ดูโมเดลพัฒนาพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ด้าน “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะหารือทวิภาคี ถกแผนปั้นพื้นที่รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กว่า 2,325 ไร่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมโครงการ Umekita ระยะที่ 2 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโครงการ Umekita ระยะที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาเมืองต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 ภายใต้ชื่อ “Grand Front Osaka” ซึ่งการพัฒนาโครงการเกิดจากการร่วมทุนของ 9 บริษัท โดยมี Mitsubishi Estate Co., Ltd. เป็นผู้นำโครงการ (Project Lead) ร่วมกับหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดและเทศบาลของเมืองโอซากา และ Urban Renaissance Agency (UR) มีขนาดพื้นที่ 91,150 ตารางเมตร

โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงการตามแนวคิด “Osaka MIDORI LIFE – ‘MIDORI (Green)’ and ‘Innovation’ in Harmony” มุ่งสร้างพื้นที่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสีเขียว (Midori) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรม และเป็นพื้นที่ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมและดำเนินรูปแบบชีวิตที่มีพลังและสร้างสรรค์

'อนุทิน' นำทีมคมนาคมดูงานญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลปั้น TOD พื้นที่เชิงพาณิชย์

สำหรับโครงการดังกล่าว เน้นการพัฒนาพื้นที่ประกอบด้วย

1. การปรับพื้นที่ (Land Readjustment Project) เพื่อจัดสรรรูปแบบการใช้งานพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. Urban Park Project เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยและหลุมหลบภัยในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า การเยี่ยมชมโครงการ Umekita ในครั้งนี้ ทำให้คณะผู้แทนไทยเห็นถึงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยรอบให้มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการพัฒนาเมือง สามารถนำไปเป็นแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศไทยต่อไป

'อนุทิน' นำทีมคมนาคมดูงานญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลปั้น TOD พื้นที่เชิงพาณิชย์ 'อนุทิน' นำทีมคมนาคมดูงานญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลปั้น TOD พื้นที่เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ การเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมยังได้เยี่ยมชมสถานีรถไฟโตเกียว ชมศูนย์การควบคุมการจราจร ชมโครงการวงแหวนโยโกฮาม่า (อุโมงค์ทางด่วน) ของบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด และประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr. Nakajima Masahiro ประธานองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่น (Urban Renaissance Agency: UR) เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่าง UR กับกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กว่า 2,325 ไร่

โดยปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กว่า 2,325 ไร่ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRT Asset) อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาพื้นที่นำร่องโครงการ (Leading Project Plan) โดยจะสรรหาผู้ลงทุนในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในโซน A และโซน E ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 175 ไร่

นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายในการผลักดันการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในรูปแบบ TOD เช่น การพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช บริเวณสถานีธนบุรี พื้นที่รวม 21 ไร่ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการ RCA บริเวณถนนเพรชบุรีตัดใหม่ และการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีแม่น้ำ ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 270 ไร่ เป็นต้น

'อนุทิน' นำทีมคมนาคมดูงานญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลปั้น TOD พื้นที่เชิงพาณิชย์