'การบินไทย' ฟื้นเส้นทางบินกรุงเทพฯ - ซัปโปโร รับดีมานด์เที่ยวญี่ปุ่น

'การบินไทย' ฟื้นเส้นทางบินกรุงเทพฯ - ซัปโปโร รับดีมานด์เที่ยวญี่ปุ่น

"การบินไทย" ฟื้นเส้นทางบินกรุงเทพฯ - ซัปโปโร รับดีมานด์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่อง โชว์เคบิ้นแฟกเตอร์เฉลี่ย 75%

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทยได้กลับมาทำการบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – ซัปโปโร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเชื่อมต่อภูมิภาคฮอกไกโดสู่ประเทศไทยและทั่วโลก โดยปัจจุบันการบินไทย ทำการบินเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซัปโปโร ทุกวัน (โดยขยายตารางบินไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566) ประกอบด้วย

-เที่ยวบินที่ TG670 กรุงเทพฯ - ซัปโปโร ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.55 น. ถึงซัปโปโร เวลา 08.20 น. (เวลาท้องถิ่น)

-เที่ยวบินที่ TG671 ซัปโปโร - กรุงเทพฯ ออกจากซัปโปโร เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ  เวลา 15.50 น.

ทั้งนี้ ปัจจุบันการบินไทยทำการบินสู่ประเทศญี่ปุ่นรวมจำนวน 6 เส้นทางบิน ได้แก่ โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) นาโกยา โอซากา ฟุกุโอกะ และซัปโปโร โดยมีจำนวน 56 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมีการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) มีอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (เคบิ้นแฟกเตอร์) เฉลี่ยประมาณ 75%

 

'การบินไทย' ฟื้นเส้นทางบินกรุงเทพฯ - ซัปโปโร รับดีมานด์เที่ยวญี่ปุ่น 'การบินไทย' ฟื้นเส้นทางบินกรุงเทพฯ - ซัปโปโร รับดีมานด์เที่ยวญี่ปุ่น