กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทาง 60 ด่าน รับวันหยุด 5 และ 10 ธ.ค.นี้

กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทาง 60 ด่าน รับวันหยุด 5 และ 10 ธ.ค.นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน รับวันหยุด 5 และ 10 ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ.จะดำเนินการยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 และ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. ประกอบด้วย

-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
-ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
-ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) และวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดย กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด