ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 57.25 สงขลา 57.00 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 57.45 สงขลา 57.20 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 37.00 สงขลา 36.75 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 37.20 สงขลา 36.95

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565