โรงงานน้ำตาล ดีเดย์ 1 ธ.ค. เปิดหีบอ้อยปี 65/66 คาดผลผลิตสูงสุดในรอบ 3 ปี

โรงงานน้ำตาล ดีเดย์ 1 ธ.ค. เปิดหีบอ้อยปี 65/66 คาดผลผลิตสูงสุดในรอบ 3 ปี

โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศทยอยรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบวันแรก สำหรับปีการผลิต 2565/66 ด้าน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล คาดปริมาณผลผลิตอ้อยปีนี้แตะ 105 ล้านตัน สูงสุดในรอบ 3 ปี

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยในปีการผลิต 2565/66 มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบรวมทั้งสิ้น 105 ล้านตัน หรือสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศเตรียมพร้อมเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบจากชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โดยจะเริ่มทยอยเปิดหีบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับโรงงานน้ำตาลนครเพชร เป็นโรงงานในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยภาคเหนือเขต 2 เตรียมเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบจากชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2562/63 - 2564/65) โรงงานมีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบ อยู่ที่ 2.89 ล้านตัน 2.02 ล้านตัน และ 2.11 ล้านตัน และผลิตน้ำตาลได้ 3.15 ล้านกระสอบ 2.15 ล้านกระสอบและ 2.16 ล้านกระสอบ ตามลำดับ 

ทั้งนี้ คาดว่าในปีการผลิต 2565/66 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้น และใช้ประโยชน์จากกากอ้อยที่เป็นของเสียจากจากกระบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ รายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเผยว่า แนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2565/66 คาดการณ์ว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่ต่ำกว่าตันละ 1,000 บาทแต่ต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลตลาดโลกด้วย หากรวมพรีเมี่ยมอยู่ที่ประมาณ 20 เซนต์ต่อปอนด์จึงคาดว่าได้ว่าราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้จะมีราคาสูงกว่าตันละ 1,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 ธ.ค. เพื่อพิจารณากำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2564/65 และกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 2565/66