จับตาบอร์ดแข่งขันโหวตเลือก”เลขาคนใหม่”หลังยืดเยื้อกว่า 1 เดือน

จับตาบอร์ดแข่งขันโหวตเลือก”เลขาคนใหม่”หลังยืดเยื้อกว่า  1 เดือน

บอร์ดแข่งขันทางการค้า เตรียมเคาะครั้งสุดท้ายวันนี้ เลือกเลขาธิการฯคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า หลังพบปัญหาด้านคุณสมบัติ ชี้ ผ่านเกณฑ์สรรหาเพียงคนเดียว ขณะที่หัวหน้าส่วนราชการ อธิบดีสอบตกหมดด้าน”ปธ.กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ”สภาฯ ข้องใจสรรหาโปร่งใสหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  หลังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ามาเป็น “เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า” แทนนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแข่งขันทางการค้า  ปรากฏว่า มีบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 6 คน ประกอบด้วย1. นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า 2. นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) 3. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

4. พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 5. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 6. นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

โดยในการคัดเลือกโดยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า หรือบอร์ด กขค. ในฐานะกรรมการสรรหา ใน รอบแรกบอร์ด กขค. จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินให้คะแนนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นด้านความรู้และประสบการณ์ 20 คะแนน และการแสดงวิสัยทัศน์ 80 คะแนน จากนั้นบอร์ด กขค. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน เป็นเลขาธิการ ซึ่งผลการคัดเลือกรอบแรกมีผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 70 คะแนน เข้าไปให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าคัดเลือกเพียงแค่ “คนเดียว”

ในขณะที่ผู้สมัครอีก 5 คน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์บริหารหน่วยงานภาครัฐ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ อธิบดี  มีประวัติต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร กลับได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้บอร์ด กขค. พิจารณา จากนั้นได้มีการลงมติในรอบสอง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกบอร์ดกขค.ได้ลงมติเสียงข้างมากได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ

อย่างไรก็ตามการคัดเลือกยังไม่สามารถประกาศรับรองได้และยืดเยื้อมากว่า 1 เดือน เนื่องจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อาจมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติคุณสมบัติไม่ครบในข้อ ข้อ 5.1(6) (จ) ที่กำหนดว่า กรณีผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจอื่นหรือกิจการอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกอีกรอบ  ซึ่งในวันที่ 1ธ.ค.นี้ ทางบอร์ดกขค.จะมีการประชุมตามปกติ แต่จะมีวาระการรับรองผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคนใหม่

นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวว่า กระบวนการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจำเป็นต้องโปร่งใส ตรงไปตรงมา ปราศจากข้อกังขา เพราะนี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางของนโยบายแข่งขันทางการค้าของไทยในอนาคต รวมไปถึงการฝ่ายเลขาเตรียมรายงานข้อมูลเบื้องต้นในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยกรณีการควบรวมธุรกิจ หรือกรณีการใช้อำนาจเหนือตลาด การค้าไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่ต้องเสนอให้บอร์ดพิจารณา 

หากที่มาของเลขาฯ มีข้อกังขาเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่  และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือศรัทธาของบอร์ดแข่งขันทางการค้าเองด้วย ถ้าประชาชนไม่เชื่อถือศรัทธาแล้ว ไม่ว่าบอร์ดจะตัดสินใจอะไร ประชาชนก็จะเกิดข้อกังขา ว่า นี่เป็นการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา หรือมีการเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่  ซึ่งจะมีผลเสียร้ายแรงต่อผลการตัดสินใจกรณีใหญ่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเป็นประเด็นว่าการสรรหา ควรต้องมีการตรวจสอบกระบวนการรับสมัครเกณฑ์การคัดเลือก การให้คะแนน และคุณสมบัติให้โปร่งใส ถูกต้องตามที่ฎหมายกำหนด กขค. ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ควรมีการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวให้มีความโปร่งใสต่อไป