ยอดจดทะเบียนธุรกิจ​ ต.ค. มูลค่ากว่า​ 3.5 หมื่นล้าน

ผลการจดทะเบียนธุรกิจ ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนตุลาคม มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ 5,911 ราย

 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ จิตรกร ว่องเขตกร ระบุ​ ผลการจดทะเบียนธุรกิจ
ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนตุลาคม มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ 5,911 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 34,606.73 ล้านบาท​ โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป​ 502 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 479 ราย คิดเป็น 8% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 273 ราย คิดเป็น 5% ตามลำดับ