'บีโอไอ' หารือ 'ส.อ.ท.'​ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย 

การหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ ร่วมกับการสนับสนุนนโยบาย One FTI ของ ส.อ.ท.

 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ​ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ระบุ ประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ ร่วมกับการสนับสนุนนโยบาย One FTI ของ ส.อ.ท. เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเป็นที่พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ การจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท. ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบีโอไอ รวมถึงการร่วมกันปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน