สินค้าพาเหรด ‘ปรับ’ ราคารับปีใหม่ ฟังมุมมอง นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย

เช็ก​ราคา​สินค้า​อุปโภค​ บริโภค​ โค้งสุดท้าย​ปลายปีรับเทศกาล​คริสต์มาส​ ปีใหม่​ พาเหรด​ขึ้นราคามากน้อยแค่ไหน​ ฟังจาก​ปาก​ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย​ สมชาย พรรัตนเจริญ

เช็ก​ราคา​สินค้า​อุปโภค ​บริโภค​ โค้งสุดท้าย​ปลายปีรับเทศกาล​คริสต์มาส​ ปีใหม่​ พาเหรด​ขึ้นราคามากน้อยแค่ไหน​ ฟังจาก​ปาก​ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย​ สมชาย พรรัตนเจริญ