เปิดแฟ้ม ครม.29 พ.ย.ชงช้อปดีมีคืนคนละ 4 หมื่นบาท - ลงทุนดอนเมือง 3.6 หมื่นล้าน

เปิดแฟ้ม ครม.29 พ.ย.ชงช้อปดีมีคืนคนละ 4 หมื่นบาท - ลงทุนดอนเมือง 3.6 หมื่นล้าน

เปิดแฟ้ม ครม.29 พ.ย.ชงช้อปดีมีคืนสูงสุด 4 หมื่นบาทต่อคน คมนาคมเสนออนุมัติ ลงทุนดอนเมืองระยะที่ 3 วงเงินกว่า 3.6 หมื่นล้าน ตามแผนการลงทุน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธาน วันนี้ (29 พ.ย.) จับตาบรรยากาศการประชุม ครม.ภายหลัง บรรยากาศการเมืองมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งเรื่องการให้สัมภาษณ์ของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับ อนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ ที่มีกระแส ที่มีกระแสว่าจะย้ายพรรคไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ รวมทั้งการพยายามกดดันของพรรคร่วมรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีปรับ ครม.

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจ กระทรวงการคลังเสนอชุดมาตรการ การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจะเสนอมาตรการช้อปดีมีคืนที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงวงเงินสูงสุด 4 หมื่นบาท

แบ่งเป็น วงเงินสำหรับการซื้อสินค้า และบริการจากร้านค้าทั่วไปไม่เกิน 3 หมื่นบาท และการซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก 1 หมื่นบาท  เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. -15 ก.พ. 66 รวมระยะเวลา 46 วัน

กระทรวงคมนาคม เสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)โครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง ระยะ 3 วงเงิน 36,829 ล้านบาท

โดยเป็นแผนดำเนินงานทั้งสร้าง อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 6 และ ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 

กระทรวงคมนาคม เสนอ  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่... พ.ศ...(การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการขอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand by UTMB

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)

คณะกรรมการนวัตกรรมการศึกษา เสนอการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 จังหวัด

คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ เสนอแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

 

สำหรับวาระเพื่อทราบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชน พ.ศ....

 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ศ...

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. ....

 

กระทรวงพาณิชย์ รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2566)

 

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....