'กรมท่าอากาศยาน' ลุยศึกษา PPP ศูนย์ซ่อมอากาศยาน

'กรมท่าอากาศยาน' ลุยศึกษา PPP ศูนย์ซ่อมอากาศยาน

“ศักดิ์สยาม” สั่งกรมท่าอากาศยานลุยศึกษาเปิดพีพีพี ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในสนามบินภูมิภาค ประเดิมปีนี้ 3 แห่งนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) มองโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถสร้างรายได้จากท่าอากาศยานทั่วประเทศ โดยขณะนี้ทราบว่าทาง ทย.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานพิษณุโลก เบื้องต้นจะเป็นการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ซึ่งนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศแสดงความสนใจ โดยเฉพาะทางบริษัทแอร์บัส

“ตอนนี้ ทย.ได้เริ่มขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2566 เพื่อนำร่องศึกษา MRO ใน 3 ท่าอากาศยานก่อน และในปี 2567 มีแผนที่จะศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของท่าอากาศยานมุกดาหาร ท่าอากาศยานบึงกาฬ และท่าอากาศยานสตูล โดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของ ทย. แต่กระทรวงฯ มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านการบิน ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจร่วมทุนจำนวนมาก ความต้องการซ่อมอากาศยานก็มีสูง จะทำให้ ทย.มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ส่วนความคืบหน้าการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการท่าอากาศยาน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบี่ ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานในไทย เพราะจะสามารถบริหารจัดการเที่ยวบินอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ ทย.จะมีรายได้จาก 3 ท่าอากาศยานนี้เพิ่มขึ้นด้วย เพราะการที่ ทอท.เข้ามาบริหารให้มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถแบ่งรายได้ให้ ทย.มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันขั้นตอนการโอนย้ายสิทธิบริหาร 3 ท่าอากาศยานดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในการกำหนดอัตราทรัพย์สิน ประเมินทรัพย์สินต่างๆ คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเริ่มมอบหมายงาน และ ทอท.จะทยอยเข้าไปเริ่มบริหารท่าอากาศยานคู่ขนานไปกับ ทย.ในช่วงแรก