พาณิชย์เคาะต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเอดีเหล็กกระป๋องอีก 6 เดือน

พาณิชย์เคาะต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเอดีเหล็กกระป๋องอีก 6 เดือน

พาณิชย์ ต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเอดีเหล็กกระป๋อง “ทินเพลต*ทินฟรี” ครั้งที่ 3 อีก 6 เดือน แม้พบทุ่มตลาด แต่หวั่นผู้ใช้ ผู้บริโภครับผลกระทบหนัก

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 มีมติให้ต่ออายุการยกเว้นเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ทินเพลต) ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (อียู) และสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ทินฟรี) จากจีน เกาหลีใต้ และอียู ออกไปอีก 6 เดือนหรือจนถึงเดือนพ.ค.66 หลังจากการยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 พ.ย.65 นับเป็นการต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเป็นครั้งที่ 3   

“แม้การพิจารณายังพบการทุ่มตลาดอยู่ก็จริง แต่ทตอ.ก็ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ด้วย เพราะเห็นว่า ถ้าเก็บภาษีเอดีจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เหล็กทั้ง 2 ชนิด ที่จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และสุดท้ายผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงมีมติให้ต่ออายุยกเว้นการเก็บต่อไปอีก 6 เดือน”  

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ผู้ผลิตเหล็กชนิดดังกล่าวของไทย รวมถึงผู้ใช้ ที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง ได้พูดคุยกันมาโดยตลอด เพื่อหาทางออกร่วมกันแบบที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ และลดความขัดแย้ง 

 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ระบุว่า การต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเอดี ทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ไม่เปรียบเสียเปรียบคู่แข่งอื่นในตลาดโลก หากผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีเอดี จะทำให้ต้นทุนการนำเข้า การผลิตสูงขึ้น และกระทบต่อการแข่งขันได้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กทั้ง 2 ชนิด จาก 4 ประเทศตามที่ผู้ผลิตเหล็กของไทยยื่นเรื่อง เพราะมีการทุ่มตลาด (ตั้งราคาขายในไทยต่ำกว่าราคาประเทศต้นทาง) จึงได้รับความเสียหายจากการนำเข้า และหลังการไต่สวน พบว่า มีการทุ่มมตลาดในไทยจริง จึงเรียกเก็บภาษีเอดีเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่วนที่ 12 พ.ย.64-13 พ.ย.69 แต่เนื่องจากมีผู้ใช้ ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป จึงอาจกระทบต่อผู้ใช้ และผู้บริโภคได้ ทตอ.จึงยกเว้นการเก็บภาษี 6 เดือน วันที่ 13 พ.ย.64- 12 พ.ค.65 ต่ออายุครั้งที่ 2 อีก 6 เดือน วันที่ 13 พ.ค.-12 พ.ย.65 และล่าสุดต่ออายุเป็นครั้งที่ 3  

ทั้งนี้ หากครั้งต่อไป ทตอ.ไม่พิจารณาต่ออายุอีกแล้ว ทินฟรีจากจีน จะถูกเรียกเก็บ 0-24.73% ของราคาซี ไอ เอฟ (ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง) เกาหลีใต้ 0-17.06% และยุโรป 18.52% เมื่อครบ 5 ปี ทตอ.จะพิจารณาใหม่ว่ายังจำเป็นต้องเก็บอากรเอดีต่อหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นจะยกเลิก ส่วนทินเพลตจากจีน ให้เก็บ 0-17.46% เกาหลีใต้ 0-22.67% ไต้หวัน 4.28-20.45% และยุโรป 5.82% จนถึงเดือนพ.ย.69 และทบทวนใหม่หลังครบ 5 ปี