กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเข้มผู้ทำบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ​ จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีผู้ทำบัญชีบกพร่องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ทั้งเรื่องการแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีไม่ครบถ้วน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทศพล ทังสุบุตร ระบุ​ จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีผู้ทำบัญชีบกพร่องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ทั้งเรื่องการแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีไม่ครบถ้วน หรือ แจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีเกินกว่า 30 วันนับจากวันที่รับจ้างทำบัญชี จำนวน 6,973 ราย โดยกรมฯได้มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังพบมีผู้ทำบัญชี 64 ราย รับทำบัญชีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกินกว่า 100 รายธุรกิจ ซึ่งได้มีหนังสือเรียกให้ชี้แจง หากพบตั้งใจกระทำความผิดจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด