ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 57.40 สงขลา 57.15 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 57.60 สงขลา 57.35 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 37.00 สงขลา 36.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 37.20 สงขลา 36.95

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565