ปศุสัตว์อุบลยึดตีนไก่นอกสัญชาติกว่าหมื่นโล

ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบห้องเย็น อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พบซากสัตว์ทั้ง​ขาไก่จากประเทศมาเลเซีย และบราซิล  รวม 830 กล่อง น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 11,946 กิโลกรัม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ สั่งการให้ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบห้องเย็น อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พบซากสัตว์ทั้ง​ขาไก่จากประเทศมาเลเซีย และบราซิล  รวม 830 กล่อง น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 11,946 กิโลกรัม ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบ​แสดงเอกสาร​ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน​ หากไม่สามารถนำแสดงได้ตามเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป