เปิดร่างปฏิญญาผู้นำเอเปค ดันความร่วมมือเศรษฐกิจภูมิภาค

เปิดร่างปฏิญญาผู้นำเอเปค ดันความร่วมมือเศรษฐกิจภูมิภาค

ลุ้น เอเปคออกแถลงการณ์ปฏิญญาผู้นำเอเปค 19 พ.ย.นี้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน แต่ถ้าไม่ได้ข้อสรุปจะถ้อยแถลงประธานการประชุมผู้นำเอเปคแทน

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และรัฐมนตรีเอเปคตลอดสัปดาห์นี้ ได้หารือในรายละเอียดที่จะเสนอเวทีผู้นำ โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ “ร่างปฏิญญาผู้นำเอเปค 2022” ที่มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้พบกันในรูปแบบพบหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ณ กรุงเทพฯ โดยเราเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะเปิดกว้างต่อทุกโอกาส เชื่อมโยง ในทุกมิติ และสร้างความสมดุลในทุกด้าน เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

เอเปคได้เพิ่มความเข้มข้นในการตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 และผลกระทบต่อประชาชน และเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี และยกระดับมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ทั้งนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยมุ่งมั่นหาทางผ่านวิกฤตินี้ เพื่อกลับมาแข็งแกร่งพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

รวมทั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายา เพื่อประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และสงบสุขภายในปี ค.ศ.2040 เพื่อความรุ่งเรืองของประชาชน และคนรุ่นต่อไป 

เปิดร่างปฏิญญาผู้นำเอเปค ดันความร่วมมือเศรษฐกิจภูมิภาค

 

เราจะพยายามส่งเสริมความเป็นผู้นำ และจุดยืนของเอเปค เพื่อให้เอเปคเป็นเวทีเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก และเติมเต็มความพยายามระดับโลกรวมถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ เราตกลงสร้างแรงผลักดัน และประสานงานด้านความยั่งยืนทั่วเอเปคผ่าน “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี)”

เรามุ่งมั่นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ขับเคลื่อนโดยตลาด เล็งเห็นถึงการมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ของปฏิญญาลิมา และแผนการขับเคลื่อนปักกิ่ง เรายินดีกับความริเริ่มในปี ค.ศ.2022 ที่จะ “ทบทวนการหารือเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก”หรือ “เอฟแทป” ในบริบทยุคหลังโควิด-19 

และยังคงสร้างแรงผลักดันไปยังการดำเนินงานระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผ่านแผนงาน ขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องหลายปี ในขณะเดียวกัน เรายังคงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (เอแบค) รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นในการหารือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

เรารับทราบถึงบทบาทสำคัญของเอแบค และการมีส่วนร่วมให้แผนงานของเอฟแทป และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค มีความคืบหน้า เราชื่นชมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (เอ็มอาร์ที) กับเอแบค ซึ่งเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญของเอเปคกับการเดินหน้าสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้าง มีพลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โปร่งใส และเพื่อบรรลุการฟื้นฟูภายหลังการระบาดโควิด-19 เป้าหมายหลักของเราคือ การผลักดันการปฏิรูปทางโครงสร้างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดรับนวัตกรรม และการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะเอ็มเอสเอ็มอี และสตาร์ตอัป ต้องมีความพร้อมที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ นอกจากนี้ เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะฟื้นฟู และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ขนส่งและภาคอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด เรามุ่งมั่นที่จะเร่งดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้า

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์