การรถไฟฯ งัดหลักฐาน ยันไม่เกี่ยวข้องทุนจีนสีเทา

การรถไฟฯ งัดหลักฐาน ยันไม่เกี่ยวข้องทุนจีนสีเทา

การรถไฟฯ งัดหลักฐาน ยืนยันโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงไม่เกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษา อีกทั้งไม่เคยมีการติดต่อธุรกิจใดๆ กับกลุ่มทุนจีนสีเทา ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทา และมีบางประเด็นพาดพิงมาถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นดังกล่าว โดยขณะนี้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรม

โดยมีพลตำรวจตรีอำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เป็นประธานคณะทำงาน สำหรับคณะทำงานฯ ชุดนี้ จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยให้คณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 30 พ.ย.2565 นี้

“การรถไฟฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของกรณีที่พบโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงในบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงที่พบบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรึกษาในโครงการนี้”

การรถไฟฯ งัดหลักฐาน ยันไม่เกี่ยวข้องทุนจีนสีเทา

สำหรับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชั่น (CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) เป็นที่ปรึกษาในงานระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือยืนยันมายังการรถไฟฯ แล้วว่า โมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงที่พบบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท อีกทั้งทางบริษัทไม่เคยติดต่อทางธุรกิจกับกลุ่มทุนจีนดังกล่าวด้วย ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าวที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนกรณีที่มีบุคคลอ้างและเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลระบุว่า กลุ่มทุนจีนมีความเชื่อมโยงโดยเป็นที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ทางการรถไฟฯ ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีกลุ่มทุนจีนใดๆ เป็นที่ปรึกษาการรถไฟฯ ตามที่กล่าวอ้าง

การรถไฟฯ งัดหลักฐาน ยันไม่เกี่ยวข้องทุนจีนสีเทา