กทม.พร้อมรับประชุมเอเปค - ‘ชัชชาติ’ วอนม็อบอย่าเคลื่อนขบวน

อีกหนึ่งส่วนสำคัญในการประชุมเอเปค คือกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการดูแลสถานที่ต่าง ๆวันนี้ผู้ว่ากทม. ก็มีการหารือในความพร้อมด้านต่างๆ ติดตามกับคุณอโนทัย สกุลทอง

 วันนี้ ที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเอเปคในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
   ซึ่งขณะนี้ การดูแลพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆ กทม.ดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรัง
    และยังมีการประดับต้นไม้ตกแต่งริมถนน ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว และเรื่องป้าย ซึ่งสำนักการโยธา กทม.รับผิดชอบ ทั้งป้ายต้อนรับผู้นำ การประดับธง ตลอดเส้นทางและบนทางด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   รวมถึงการปรับปรุงเรื่องถนน ทางเท้า ก็เสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ยังต้องมีการเพิ่มไฟส่องสว่างบางจุด เช่น สุขุมวิทซอย2 เพราะเป็นพื้นที่ใกล้กับที่พักของผู้นำ

    ทั้งนี้ได้สั่งการให้เทศกิจ และพนักงานรักษา ของกทม.ช่วยดูแลความสะอาดของเมือง และช่วยเป็นหูเป็นตาที่ต้องคอยเฝ้าระวังในช่วงการประชุมเอเปคด้วย
   และได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำ เพราะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตก60% ในช่วงนี้ จึงได้เตรียมแผนรองรับไว้ โดยได้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์หมดแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรน่ากังวล

     ทั้งนี้นายชัชชาติ ยอมรับว่า มีกังวลการชุมนุมช่วง16-18พ.ย. จึงได้หารทอร่วมกีบตำรวจในการเปิดพื้นที่ลานคนเมืองให้แสดงออก และขอให้ผู้ชุมนุมทำตามข้อตกลงและอยู่ในกรอบชุมนุมแค่ลานคนเมืองไม่เคลื่อนพล ซึ่งยืนยัน ว่า เปิดพื้นที่ลานคนเมืองให้แสดงออก หารือร่วมกับตำรวจไม่ได้ทำโดยพละการ

 

“เรื่องที่เป็นห่วงคือ พื้นที่ชุมนุม ได้มีการหารือกับตำรวจต่อเนื่อง โดยตำรวจอยากให้กทม.ได้จัดพืเนที่ที่เป็นสัดส่วน เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออก จะได้ไม่ต้องไปกีดขวางเส้นทาง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย
   กทม.จึงได้เปิดพื้นที่ลานคนเมืองเช่นเดิม จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล เป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยที่มีความเห็นต่างบ้าง

   ขอร้องว่า ไม่ให้มีการเคลื่อนพล ให้อยู่ในพื้นที่ที่ที่กำหนดไว้ ประสานตำรวจให้มาดูแล และขอร้องคนที่จะมาแสดงความเห็นให้อยู่ในกรอบที่กำหนด 
   และหากมาอย่างสงบเพื่อมาแสดงความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ให้อยู่ในกรอบที่ตกลงกันไว้ การทำพื้นที่ให้ตรงนี้ดีกว่าไม่มีที่ให้เขาแสดงออกเลย เพราะถ้าไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกเลยเขาอาจจะไปใช้พื้นที่ที่มีผลต่อการบริหารจัดการเอเปค 
—กทม.ก็ไม่ได้เปิดพื้นที่โดยพละการ ได้มีการหารือกับตำรวจอย่างต่อเนื่อง”