จี้รัฐ ‘รื้อ’ เกณฑ์ต่างชาติถือครองที่ดิน

จากการณี ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ….

จากการณี ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. โดยให้ต่างชาติถือครองที่ดิน 1 ไร่ แลกการลงทุน 40 ล้านบาท เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น กฎหมายขายชาติ 

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชน บอกว่า ไม่เห็นด้วยกับการให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยเพราะจะทำให้ที่ดินสูงขึ้น ห่วงว่าประชาชนคนไทยไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะขณะนี้คนยากคนจนยังไม่มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มองว่าแผ่นดินไทยไม่ควรตกอยู่ในมือคนต่างชาติ ควรเก็บไว้ให้ลูกหลาน อยากให้ภาครัฐทบทวนโดยคำนึงถึงประชาชนในระยะยาว

ด้านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ธนิต โสรัตน์ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทย แลกกับนำเงิน 40 ล้านบาทเข้ามาลงทุนเป็นเวลา 3 ปี ในพันธบัตร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และในหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริม หรือ BOI ปัจจุบันเงิน 1 ล้านดอลลาร์หรือ 40 ล้านบาท ที่จะนำมาลงทุนน้อยเกินไปสำหรับการแลกที่ดิน 1 ไร่ สิ่งที่ได้ไม่คุ้มที่ไทยจะเสียที่ดินให้ต่างชาติ 

สิ่งที่จะตามมาคือการเข้ามาเก็งกำไรที่ดิน โดยเฉพาะรูปแบบนอมินี โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย ที่จะเข้ามาลงทุนแบบนอมินีและกว้านซึ่งที่ดินไทย ไปเป็นแหล่งที่อยู่ทำให้ราคาที่ดินแพงขึ้น คนไทยก็จะเข้าถึงที่ดินยากขึ้น และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือนอมินีนำที่ดินไปทำการเกษตรก็จะเป็นการแข่งขันและแย่งอาชีพคนไทย

ทีมข่าวเนชั่นทีวี รายงาน