"ราคาทองวันนี้" 22 ตุลาคม 2565 จบวันปรับ 4 ครั้ง ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050 บาท

"ราคาทองวันนี้" 22 ตุลาคม 2565 จบวันปรับ 4 ครั้ง ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050 บาท

"ราคาทองวันนี้" 22 ตุลาคม 2565 จบวันปรับ 4 ครั้ง ราคาทองคำแท่ง ขายออก 29,550 บาท ส่วน ราคาทองรูปพรรณ ขาย 30,050 บาท

"ราคาทอง" ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนแปลงล่าสุด (ครั้งที่ 4) ณ เวลา 16:12 น. ตามประกาศของ สมาคมค้าทองคำ

 

  • ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) บาทละ 29,450 ทองคำแท่ง (ขายออก) บาทละ 29,550
  • ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) บาทละ 28,925.28 ทองรูปพรรณ (ขายออก) บาทละ 30,050

 

"ราคาทองวันนี้" 22 ตุลาคม 2565 จบวันปรับ 4 ครั้ง ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050 บาท

 

 

ทั้งนี้ "ราคาทองวันนี้" ปิดตลาดรวมปรับ 4 ครั้ง ดังนี้

 

"ราคาทอง" ประกาศ ครั้งที่ 1 (เวลา 09:24 น.)

 

  • ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) บาทละ 29,500 ทองคำแท่ง (ขายออก) บาทละ 29,600
  • ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) บาทละ 28,970.76 ทองรูปพรรณ (ขายออก) บาทละ 30,100

 

"ราคาทอง" ประกาศ ครั้งที่ 2 (เวลา 10:42 น.)

 

  • ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) บาทละ 29,450 ทองคำแท่ง (ขายออก) บาทละ 29,550
  • ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) บาทละ 28,925.28 ทองรูปพรรณ (ขายออก) บาทละ 30,050

 

 

"ราคาทอง" ประกาศ ครั้งที่ 3 (เวลา 13:03 น.)

 

  • ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) บาทละ 29,400 ทองคำแท่ง (ขายออก) บาทละ 29,500
  • ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) บาทละ 28,864.64 ทองรูปพรรณ (ขายออก) บาทละ 30,000

 

"ราคาทอง" ประกาศ ครั้งที่ 4 (เวลา 16:12 น.)

 

  • ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) บาทละ 29,450 ทองคำแท่ง (ขายออก) บาทละ 29,550
  • ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) บาทละ 28,925.28 ทองรูปพรรณ (ขายออก) บาทละ 30,050

 

"ราคาทองวันนี้" 22 ตุลาคม 2565 จบวันปรับ 4 ครั้ง ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050 บาท

 

ที่มา goldtraders.or.th

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์