เปิด 10 ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปี 65 ธุรกิจไหนฮอตสุด พุ่งรับเปิดประเทศ

เปิด   10  ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปี 65 ธุรกิจไหนฮอตสุด พุ่งรับเปิดประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดผลวิเคราะห์ 10 ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปี 65 เผย ธุรกิจ ร้านอาหาร จองที่พัก ผับบาร์ ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจออนไลน์ มาแรง รับอานิสงค์เปิดประเทศ รวมมูลค่าตลาดรวมกว่า 2 พันล้านบาท คาดปีหน้ายังโตต่อเนื่อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ และเป็นดาวเด่นในช่วงปลายปี 65  โดยวิเคราะห์จากสถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เติบโตสอดรับกับการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น และสอดรับกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ โดยยังคาดว่าในปี 2566 ธุรกิจดังกล่าว ก็จะยังคงมีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีกลุ่มธุรกิจที่เป็นดาวเด่น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับการเปิดประเทศ ได้แก่ 1.ธุรกิจร้านอาหาร 2.ธุรกิจจองที่พักและการเดินทาง 3.ธุรกิจผับบาร์และสถานบริการกลางคืน และ 4.ธุรกิจ MICE ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการเปิดประเทศ และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญของประเทศในช่วงสิ้นปี ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

เปิด   10  ธุรกิจดาวเด่นส่งท้ายปี 65 ธุรกิจไหนฮอตสุด พุ่งรับเปิดประเทศ

 2.กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับการหันมาดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ได้แก่ 5.ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ 6.ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม และ 7.ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ โดยธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้รับแรงกระตุ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น และมีความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 เช่น ฟ้าทะลายโจร สารสกัดหอมแดงในรูปแบบนาโน (HomHom Balm Gel) โดยมีการเติบโตของการส่งออกสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง 

3.กลุ่มธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ที่เติบโตสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ได้แก่ 8.ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ที่นิยมซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แทนการซื้อสินค้าหน้าร้าน 9.ธุรกิจอาหารแช่แข็ง ที่ให้ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ตอบสนองวิถีชีวิตในรูปแบบปัจจุบัน และ 10.ธุรกิจยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยสร้างมลพิษน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่น  

ธุรกิจดาวเด่น 10 ธุรกิจ ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2,018,062.10 ล้านบาท และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น 55,612 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 474,274.66 ล้านบาท คาดว่าปี 2565 การประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจเหล่านี้ มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องถึงปี 2566 โดยผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ และกำลังมองหาธุรกิจที่น่าสนใจ 10 ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น น่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่การทำธุรกิจ นอกจากติดตามกระแสธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมแล้ว ความชื่นชอบและความถนัด เป็นอีกคุณสมบัติที่ต้องคำนึง เนื่องการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนทำธุรกิจต้องมีรอบคอบให้มากที่สุด”

ทั้งนี้การจัดตั้งธุรกิจใหม่ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ในช่วง 9 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) พบว่า 1.ธุรกิจร้านอาหาร จัดตั้งธุรกิจใหม่ 2,288 ราย เพิ่มขึ้น 59.67% 2.ธุรกิจจองที่พักและการเดินทาง ตั้งใหม่ 722 ราย เพิ่มขึ้น 261% 3.ธุรกิจผับบาร์ สถานบริการกลางคืน ตั้งใหม่ 102 ราย เพิ่มขึ้น 200% 4.ธุรกิจ MICE ตั้งใหม่ 1,202 ราย เพิ่มขึ้น 10.17% 5.ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ ตั้งใหม่ 33 ราย เพิ่มขึ้น 200% 6.ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม ตั้งใหม่ 506 ราย เพิ่ม 100% 7.ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ ตั้งใหม่ 245 ราย เพิ่ม 57% 8.ธุรกิจการค้าออนไลน์ ตั้งใหม่ 1,214 ราย เพิ่ม 12.51% 9.ธุรกิจอาหารแช่แข็ง ตั้งใหม่ 76 ราย เพิ่มขึ้น 100% และ 10.ธุรกิจยานยนต์ ตั้งใหม่ 34 ราย เพิ่ม 126%