ครม.ไฟเขียวคมนาคมทุ่มงบ 6.3 พันล้านบาท ลุยสะพานสงขลาและเชื่อมเกาะลันตา

ครม.ไฟเขียวคมนาคมทุ่มงบ 6.3 พันล้านบาท ลุยสะพานสงขลาและเชื่อมเกาะลันตา

ครม.ไฟเขียวกระทรวงคมนาคมทุ่มงบ 6.3 พันล้านบาท ลุยก่อสร้าง 2 สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา และสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตั้งเป้าเปิดประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมา ธ.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (18 ต.ค.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติก่อสร้างสะพานภาคใต้ 2 แห่งในพื้นที่ภาคใต้วงเงินรวมประมาณ 6,354 ล้านบาท ได้แก่ 

1.การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท  วงเงินก่อสร้างประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยขณะนี้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2566 แล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 2569

ครม.ไฟเขียวคมนาคมทุ่มงบ 6.3 พันล้านบาท ลุยสะพานสงขลาและเชื่อมเกาะลันตา

2.การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 1,854 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะโครงการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ผ่านการประเมิน EIA แล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2566 แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในปี 2569

 

ทั้งนี้ โครงการสะพานข้ามทะเลสาบ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 6,354 ล้านบาทนั้น จะแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น เงินกู้ต่างประเทศราว 70% และงบประมาณ 30% ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการอนุมัติเงินกู้จาก World Bank โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนจะเปิดประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมาในเดือน ธ.ค.นี้