‘ทรู-ดีแทค’บุก กสทช. ขอเร่งเคาะดีลควบรวม

"ทรู ดีแทค" บุก กสทช. ยื่นเอกสารเพิ่มเติม หวังดีลควบรวมผ่านฉลุย ก่อน กสทช. ประชุมบอร์ด พิจารณาดีลทรูดีแทค พรุ่งนี้ (12 ต.ค.) ชี้ ผ่านมา 8 เดือนแล้ว ขึ้นเดือนที่ 9 มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งต่อบริษัทและต่อผู้บริโภค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ตัวแทน ทรู-ดีแทค เข้าพบ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. เพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมกรณีควบรวมทรู – ดีแทค โดยมีผู้บริหารจากทั้ง  2 บริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้ายื่น

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูขอให้บอร์ดกสทช. พิจารณาการควบรวม ทรู-ดีแทค ให้ได้ข้อสรุป เพราะเวลาได้ยืดเยื้อมากว่า 9 เดือนแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ และอยากให้กสทช.พิจารณาโดยแยกประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค กับประเด็นเรื่องการดำเนินธุรกิจออกจากกัน ที่ผ่านทรูดำเนินการโดยคำนึงถึงผู้บริโภคมาตลอด อัตราค่าบริการก็ลดลงทุกปี หาก กสทช.กังวลผละกระทบจากการควบรวมสามารถกำหนดมาตรการให็ผู้ควบรวมปฏิบัติ ส่วนประเด็นที่เสนอให้ผู้ควบรวม คืนคลื่นความถี่ที่ทับซ้อนกันเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

“ ส่วนถ้าผลการพิจารณาของบอร์ดกสทช พรุ่งนี้( 12ต.ค.) ผู้บริโภคจะฟ้องศาลปกครองก็เป็นเรื่องของผู้บริโภค เราเชื่อว่าการฟ้องร้องจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้บริโภค เมื่อยังไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรศาลท่านไม่น่าจะรับฟ้อง อย่าลืมว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นได้กับ 2 เรื่องคือ คุณภาพบริการ และ อัตราค่าบริการ ประเด็นคุณภาพของบริการต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะสองเครือข่ายรวมกัน ส่วนอัตราค่าบริการกสทช.สามารถกำหนดอัตราค่าบริการสูงสุดได้ การขึ้นราคาก็ไม่น่าเกิดขึ้น กลับกัน ถ้าพรุ่งนี้(12ต.ค.) กสทช.ไม่เห็นชอบการควบรวม เราก็เสียหายเราก็ควรมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพราะเรารวมกิจการเราได้บอกผู้ถือหุ้นมาถ้าการควบรวมยังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดผลกระทบกับผู้ถือหุ้น”

นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ดีแทค อยากให้กสทช. พิจารณาเรื่องนี้ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพราะเรื่องที่ล่าช้าย่อมมีผลกระทบธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และลูกค้าการประชุมบอร์ดกสทช.ในวันพรุ่งนี้ (12ต.ค.) ยังไม่มีข้อสรุป บอร์ดควรกำหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจนว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติเมื่อใด

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นเกิดขึ้น ก่อนหน้าที่ กสทช.จะมีการประชุม บอร์ด กสทช. วันพรุ่งนี้ (12 ต.ค.) ที่ได้บรรจุเรื่องการขอรวมกิจการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ไว้ในวาระการประชุม

โดยบอร์ดต้องมาคุยรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 และประกาศต่างๆ ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะประโยชน์ต่อสาธารณะและการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมที่มองข้ามไม่ได้