ครบรอบ 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 36

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ครบรอบ 35 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 36 ที่อยู่คู่คนไทยมานาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ครบรอบ 35 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 36 ที่อยู่คู่คนไทยมานาน