การทางฯ เตรียมประมูลด่วนกะทู้ - ป่าตอง พ.ย.นี้

การทางฯ เตรียมประมูลด่วนกะทู้ - ป่าตอง พ.ย.นี้

การทางฯ ลุยเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างทีโออาร์ เดินหน้าประมูลทางด่วนสายกะทู้ - ป่าตอง 1.4 หมื่นล้านบาท พ.ย.นี้

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า ขณะนี้ กทพ.ได้ออกประกาศเชิญชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ร่วมให้ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และมีกำหนดจะจัดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในต้นเดือน ต.ค.นี้

อย่างไรก็ดี การเปิดรับฟังความคิดเห็นจัดทำร่าง TOR ถือเป็นการจัดทำครั้งที่ 2 เนื่องจากการรับฟังในครั้งแรกมีบางประเด็นที่คณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. และคณะกรรมการมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความคิดเห็นที่มีนัยยะสำคัญที่ กทพ. ควรนำมาทบทวนร่างประกาศเชิญชวน อาทิ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้เปิดกว้างมากขึ้น รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วนมากขึ้น เป็นต้น

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานในภาพรวม โดยเบื้องต้น กทพ.ยังคงเป้าหมายประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน และจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนในเดือน พ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประมาณเดือน ก.พ.-มี.ค.2566 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และลงนามสัญญา ประมาณเดือน ก.ย.-ต.ค. 2566 โดยมีกำหนดเปิดให้บริการโครงการในเดือน ธ.ค.2570

ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นโครงการเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ต ประเมินวงเงินลงทุนอยู่ที่ 1.46 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,792 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง รวมค่าควบคุมงาน 8,878 ล้านบาท โดยรูปแบบการลงทุนในลักษณะ PPP Net Cost รัฐรับผิดชอบค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกชนรับผิดชอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ การก่อสร้าง และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) และได้รับเงินค่าผ่านทางทั้งหมด ระยะเวลาสัญญา 35 ปี

ในส่วนของโครงการมีระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ช่วงกลางของแนวสายทางจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงสิ้นสุดโครงการในพื้นที่อำเภอกะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029