WHA เร่งลงทุนเวียดนาม ขยายนิคมฯ รับเศรษฐกิจบูม

WHA เร่งลงทุนเวียดนาม ขยายนิคมฯ รับเศรษฐกิจบูม

ทนด์การเคลื่อนย้ายฐานทุนจากจีนทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่จับตามองของนักลงทุน โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) อย่างโดดเด่นในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ขยายตัวมากถึง 13.67% สูงสุดในรอบ 10 ปี

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะมีการเพิ่มการลงทุนในเวียดนามมากขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่มองว่าจะเติบโตได้ดีจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั้งจากการย้ายฐานการผลิตจากจีนและการขยายลงทุนของเกาหลีใต้ รวมถึงจุดเด่นของเวียดนามที่ดึงดูดนักลงทุน ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำที่ยังถูกกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีจำนวน 16 ฉบับ ครอบคลุม 54 ประเทศ 

"รวมทั้งการวางยุทธศาสตร์การลงทุนที่ชัดเจนของรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งราชส่วนท้องถิ่นมีการแข่งขันกันเองและมีอำนาจในการออกมาตรการสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนได้เอง ทำให้คาดว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า ยอดขายนิคมฯ ในเวียดนามน่าจะเติบโตใกล้เคียงกับในไทย" 

ปัจจุบัน ดับบลิวเอชเอมีนิคมฯ ที่เปิดดำเนินการในเวียดนาม 1 แห่ง คือเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 – เหงะอาน เฟส 1 ขนาด 900 ไร่ มีอัตราการใช้พื้นที่แล้ว 76% โดยมีลูกค้าที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ การแปรรูปอาหาร พลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุก่อสร้าง และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในนิคมฯ มูลค่าราว 500 ล้านดอลลาร์ นับว่ามากที่สุดในจังหวัดเหงะอาน และจากการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการลงทุนในเวียดนามจะยังเติบโตมากขึ้นอีก บริษัทจึงเร่งดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 2 ขนาด 2,215 ไร่ 

ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการในจังหวัดเหงะอาน ทำให้บริษัทได้รับการต้อนรับอย่างดีจากราชการส่วนท้องถิ่นของเวียดนาม โดยในระยะต่อไปบริษัทวางยุทธศาสตร์ในการขยายนิคมอุตสาหกรรมไปยังจังหวัดหลักๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความชัดเจนแล้ว 2 โครงการ ได้แก่

เขตนิคมอุตสาหกรรมโครงการ ‘WHA Smart Technology Industrial Zone-Thanh Hoa’ ขนาด 5,625 ไร่ รวมส่วนต่อขยายในจังหวัดถั่งหัว ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการ จังหวัดถั่งหัวเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม และมีทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลักของจังหวัด ใกล้กับกรุงฮานอย และท่าเรือน้ำลึกแหล็กเฮวี่ยน 

โดยนิคมฯ แห่งนี้จะมีความพร้อมรองรับความต้องการของนักลงทุนกลุ่มเทคโนโลยีมูลค่าสูง และสนับสนุนการขยายโครงการ ‘Northern Technology Corridor’ ตามนโยบายของเวียดนาม

และโครงการ ‘WHA Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam’ ในจังหวัดกว๋างนาม บนพื้นที่ 2,500 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ใจกลางภาคกลาง ใกล้จังหวัดดานังและกว๋างหงาย โดยนิคมฯ แห่งนี้ ตั้งเป้าที่จะรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคสะอาด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม การแพทย์ หรือโลจิสติกส์