จับตาตั้งซีอีโอ “OR-TOP” ดันคนในองค์กรหรือปตท.ส่งคนมาบริหาร

จับตาตั้งซีอีโอ “OR-TOP” ดันคนในองค์กรหรือปตท.ส่งคนมาบริหาร

จับตาตั้งซีอีโอ “OR-TOP” ดันคนในองค์กรหรือปตท.ส่งคนมาบริหร หลังเคาะ “กฤษณ์” นั่งคุม IRPC แทน “ชวลิต” ที่แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ     

ทุกวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของปีงบประมาณใหม่ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยวันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT จะต้องมีการปรับเปลี่ยน CEO เนื่องจากเกษียณอายุราชการถึง 3 องค์กรด้วย 

ประกอบด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR, นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP

ทั้งนี้ คณะกรรมการ IRPC เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ IRPC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็น CEO คนที่ 7 ของ IRPC โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนนายชวลิต ที่ได้แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ                         

ในขณะที่ OR ได้มีการประชุมผู้บริหารทั้งเครือปตท. หลายนัดหลายวาระและเหลือตัวเลือกที่ดีที่สุด 2 คน แบบที่ว่ารักพี่แต่เสียดายน้อง จึงต้องให้ตำแหย่งทั้ง 2 คนไปในที่สุด โดยกระแสที่ออกมาของตำแหน่ง CEO ยืนหนึ่งคือ "ดิษทัต ปันยารชุน" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. กับ "สุชาติ ระมาศ" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยกระแสถือว่าชัดเจนแล้วที่จะแต่งตั้ง “ดิษทัต” ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการสรรหา

ทั้งนี้ บอร์ดโออาร์ได้แต่งตั้งนายวิศาล ชวลิตานนท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นางสาวจิราพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ตำแหน่งจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ในขณะที่  TOP ยังอยู่ระหว่างคัดเลือกว่าจะให้ผู้บริหารระดับสูงใน ปตท. มานั่งเป็น CEO หรือจะใช้ระดับรอง TOP สานต่อ ดังนั้น จึงต้องรอคณะกรรมการบอร์ดล็อควันเคาะตำแหน่งที่แท้จริงอีกครั้ง เพื่อสานภารกิจด้านพลังงานต่อไป เพราะที่ผ่านมานั้น ระดับรองของไทยออยล์ที่จะเป็น CEO ได้ จะต้องกลับไปบริหารงานที่ปตท. ก่อนแล้วค่อยกลับมานั่งตำแหน่ง CEO อีกรอบ