ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 - 60 สตางค์/ลิตร

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 - 60 สตางค์/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.เป็นต้นไป

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป
 

สำหรับราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) วันที่ 28 กันยายน 2565 จะเป็นดังนี้

กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 31.44 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.64 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.48 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 33.75 บาทต่อลิตร
  • เบนซิน อยู่ที่ 41.16 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 39.24 บาทต่อลิตร

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 - 60 สตางค์/ลิตร
 

กลุ่มดีเซล (คงเดิม)

  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 - 60 สตางค์/ลิตร
พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์