'พีรพันธ์ คอทอง' ชวดนั่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ หลัง ครม.ตีตก - ไฟเขียวโยก 6 ตำแหน่ง

'พีรพันธ์ คอทอง' ชวดนั่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ หลัง ครม.ตีตก - ไฟเขียวโยก 6 ตำแหน่ง

ครม.ตีตกชื่อพีรพันธ์ คอทอง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีกระทรวงเกษตรฯอีก 6 ราย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (27 ก.ย.) เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และตำแหน่งที่จะว่าง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยในการประชุมครม.ครั้งนี้ มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แม้ว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเสนอเรื่องเข้ามาแต่งตั้งพร้อมกับข้าราชการคนอื่น ๆ รวม 7 คน โดยบรรจุรายชื่อนายพีรพันธ์ ไว้ในลำดับที่ 6 แต่สุดท้ายกลับไม่อนุมัติ โดยให้ถอนออกไปก่อน 1 ตำแหน่ง และเห็นชอบการแต่งตั้งแค่เพียง 6 ตำแหน่งเท่านั้น

 

 

ส่วนการอนุมัติให้มีการโยกย้ายจำนวน 6 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบไปด้วย 

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์


นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม


นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


 

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง