เปิดสถิติยอดใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบ 64

เปิดสถิติยอดใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบ 64

คลังเปิดสถิติยอดใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบ 64 โดยวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากสุดถึง 98% ขณะที่ วงเงินค่าใช้จ่ายด้านการโดยสารบขส.ต่ำสุดเพียง 0.15%

กระทรวงการคลังเปิดสถิติยอดใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ 2564 ว่า มียอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดกว่า 4.48 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถึง 4.4 หมื่นล้านบาท หรือ 98.11%

รองลงมา เป็นวงเงินที่นำไปใช้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มประมาณ 412 ล้านบาท หรือ 0.92% วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้าประมาณ 214 ล้านบาท หรือ 0.54%

วงเงินสำหรับค่าโดยสารรถไฟประมาณ 128 ล้านบาท หรือ 0.29% และ วงเงินสำหรับค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด(บขส.)ประมาณ 67 ล้านบาท หรือ 0.15%