"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 21 ก.ย.2565 ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคากลุ่มดีเซล 1 บาท

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 21 ก.ย.2565 ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคากลุ่มดีเซล 1 บาท

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT ซึ่ง ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลง 1.28 ดอลล์ กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย

- วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน (20 ก.ย. 65)

- "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 21 ก.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 21 กันยายน 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 21 กันยายน 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 21 ก.ย.2565 ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคากลุ่มดีเซล 1 บาท

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 21 กันยายน 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 21 ก.ย.2565 ปั๊มเชลล์ ปรับขึ้นราคากลุ่มดีเซล 1 บาท

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 21 กันยายน 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.36 บาท/ลิตร