ครม.ไฟเขียวจ่าย 'งบลับ' ให้กลาโหม 1.3 พันล้าน อุดหนุนบุคลากรกองทัพ

ครม.ไฟเขียวจ่าย 'งบลับ' ให้กลาโหม 1.3 พันล้าน อุดหนุนบุคลากรกองทัพ

ครม.ไฟเขียวจ่ายงบลับเร่งด่วนให้กลาโหม 1,321 ล้านบาท กองทัพบก วงเงิน 760.445 ล้านบาท และกองทัพอากาศ วงเงิน 561.254 ล้านบาท อ้างงบฯ บุคลากรไม่พอ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ก.ย.2565 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินงบวงเงิน 1,321.699 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ

 

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ กองทัพบกวงเงิน 760.445 ล้านบาท และกองทัพอากาศวงเงิน 561.254 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม ได้นำเรื่องเร่งด่วนเข้าเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อขอ ครม.สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนบุคลากรของภาครัฐประจำปี 2565

โดยกระทรวงกลาโหม จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายภายใต้ภายในเดือนก.ย.2565 ซึ่งได้ส่งให้สำนักงบประมาณทำการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ก่อนนำเสนอ ครม.อนุมัติงบประมาณดังกล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์