สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม

สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม

สร้างอนาคตไทย เสนอเพิ่มบทบาทกระทรวงท่องเที่ยวฯ พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ที่เกิดจาก”ชุมชนคิดและทำด้วยตัวเอง” ชี้ตรงคอนเซ็ปท์ระเบิดพลังจากภายใน โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้การส่งเสริมอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสท์เฟซบุ๊ค ระบุว่า วันนี้ผมขอบอกเล่าความประทับใจจากการลงพื้นที่ฝั่งอันดามันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกสักครั้ง โดยหลังจากที่พรรคสร้างอนาคตไทย จัดสานเสวนา “อันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง” เสร็จสิ้นในวันที่ 15 ก.ย. คณะผู้บริหารพรรคฯ ก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับพี่น้องในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

จุดหนึ่งที่คณะสร้างอนาคตไทยมีโอกาสได้สัมผัส คือที่ถนนถลางเขตอนุรักษ์เมืองเก่าของภูเก็ต Land Mark สำคัญที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง วันนั้นผมได้เห็นกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิดทันสมัย โดยนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ ต่อยอดเป็นกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว

เช่น การให้ประสบการณ์ทดลองผัดหมี่ “ฮกเกี้ยน” อาหารขึ้นชื่อของภูเก็ต การจัดโต๊ะอาหารท้องถิ่นที่ใช้ปิ่นโต (คนภูเก็ตเรียก ฮั้วจ๋าน) มาเป็นองค์ประกอบ ฝรั่งเรียกแนวคิดนี้ว่า Gastronomy หมายถึงการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดมื้ออาหารให้โดดเด่นมีอัตลักษณ์ ซึ่งเห็นแล้วรู้สึกทึ่ง และรู้ได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 
 

อีกพื้นที่หนึ่งที่คณะสร้างอนาคตไทยรู้สึกประทับใจ คือที่บ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ชุมชนแห่งนี้เขาพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก แต่สามารถสร้างชื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนและเชิงเกษตร ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม ความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจเกินร้อย รวมทั้งสินค้าโอทอป ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจนมีมาตรฐาน เช่น ผ้ามัดย้อม กะปิ เป็นต้น 

พรรคสร้างอนาคตไทยมีความเห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นต้องให้ชุมชนคิดและทำด้วยตัวเอง เป็นการระเบิดพลังจากภายใน ขณะที่ภาครัฐต้องเป็นผู้ให้การส่งเสริมอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้นวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ต้องเพิ่มบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรวิถีชุมชนให้มากขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกตามที่ผมได้เขียนถึงไปในครั้งที่ผ่านมา เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยวตามแนวทางดังกล่าว ยังต้องใช้ความพยายามพูดคุยกับหลายหน่วยงาน ตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันนี้ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเท่าที่ควร
 

 แนวคิดการยกระดับปรับแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้เท่าทันความเป็นไปของโลกการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันกันรุนแรงในวันนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่พรรคสร้างอนาคตไทยกำลังศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตอบโจทย์การยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้มีขีดความสามารถในแข่งขันกับทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น 

"ผมขอขอบคุณพี่น้องในพื้นที่ฝั่งอันดามันอีกครั้ง ที่ต้อนรับพรรคสร้างอนาคตไทยให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ซึ่งพรรคฯได้รับข้อมูลแนวคิดมากมายที่จะมาทำเป็นนโยบาย และสานต่อการทำงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องทุกท่าน โดยเป้าหมายเราคือต้องสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดและทำได้จริง ขอบคุณมากๆครับ"

สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม สร้างอนาคตไทย แนะก.ท่องเที่ยวฯเพิ่มบทบาทหนุนท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม