รัฐบาลพร้อมเปิด EECd เต็มรูปแบบปี 68 ดึงผู้ประกอบการเป้าหมายลงทุนไทย

รัฐบาลพร้อมเปิด EECd เต็มรูปแบบปี 68 ดึงผู้ประกอบการเป้าหมายลงทุนไทย

รัฐบาลเชื่อมั่นโครงการ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)” ช่วยดึงดูดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เตรียมเปิดโครงการฯ นำร่อง  67 คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายใน 68

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้ง IoT, 5G, Cloud, AI/Big Data, Blockchain, AR/VR/MR เป็นต้น โดยให้สำนักงาน EEC พัฒนาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 534 ไร่ ใกล้กับท่าเรือน้ําลึก แหลมฉบัง จ.ชลบุรี  

ตั้งเป้าผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่เศรษฐกิจโลกยุคใหม่  มั่นใจสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้มาก เตรียมแผนเปิดโครงการฯ ในพื้นที่นำร่อง 65 ไร่ ปี 2567  และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2568

นางสาวรัชดาฯ กล่าวถึงการดำเนินการโครงการ EECd ว่า สำนักงาน EEC ได้ทำการออกแบบระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยระบบนิเวศน์จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ ระบบนิเวศน์ทางการศึกษา และระบบนิเวศน์การทำงาน  ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรพันธมิตรมากมาย ที่ร่วมพัฒนาโครงการ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ทางสำนักงาน EEC ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการ EECd ร่วมกับพันธมิตรระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เป็นต้น

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งการประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัย เมื่อสำนักงาน EEC ได้พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ที่มีระบบนิเวศน์รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยตรง รวมถึงสิทธิประโยชน์แบบเฉพาะเจาะจง

ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมดิจิทัล ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดดึงดูดหลักของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากนานาชาติ ที่ต้องการเข้าถึงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้าประเทศอีกมาก นำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ และองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายโอนมายังคนไทยมากขึ้นด้วย” นางสาวรัชดาฯ กล่าว