ดีเดย์วันนี้ 'ประกันสังคม' จ่ายเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์

สำนักงานประกันสังคมตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยกระดับการให้บริการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ รัชดา ธนาดิเรก  ระบุ สำนักงานประกันสังคมตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยกระดับการให้บริการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และลดความผิดพลาด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์