"พลังงาน" ดันกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ประหยัดพลังงาน

"พลังงาน" ดันกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ประหยัดพลังงาน

"พลังงาน" หนุนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ ประหยัดพลังงานกว่าปีละ 4.6 ล้าน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ”
จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย

1. โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน

2. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

3. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

4. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

5. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

6. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

7. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

8. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

9.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนักเรียนรวมกันกว่า 9,000 คน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน

\"พลังงาน\" ดันกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์พลังงานทดแทน และติดตั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED 12,191 หลอด เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าเป็นแบบประหยัดไฟระบบ Invertor 232 เครื่อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF  จำนวน 12 ระบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell 443.80 กิโลวัตต์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน BEMS ในโรงเรียน

ตลอดจน การนำระบบ IoT มาแสดงผลและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนแต่ละอาคาร ให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิด และการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ  เพื่อช่วยบริหารจัดการพลังงานในโรงเรียนได้ ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแต่ละโรงเรียนเฉลี่ย 40% เกิดผลประหยัด เป็นจำนวน 1,100,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่า 4,620,000 บาทต่อปี

สำหรับ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ”ดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในปี 2563 โดย พพ. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2562 ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งการดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี จากผลสำเร็จดังกล่าว กระทรวงพลังงานจึงได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง