ข่าวปลอม! ไลน์ Official สินเชื่อออมสิน เป็นไลน์ปล่อยสินเชื่อทางการ

ข่าวปลอม! ไลน์ Official สินเชื่อออมสิน เป็นไลน์ปล่อยสินเชื่อทางการ

แชร์ว่อนโซเชียล! ไลน์ Official สินเชื่อออมสิน เป็นไลน์ปล่อยสินเชื่อทางการของธนาคารออมสิน ล่าสุดชี้แจงแล้วเป็น "ข่าวปลอม"

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ ไลน์ Official สินเชื่อ "ออมสิน" เป็นไลน์ปล่อยสินเชื่อทางการของ ธนาคารออมสิน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

 

 

จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่า ไลน์ Official สินเชื่อออมสิน เป็นไลน์ปล่อยสินเชื่อทางการของธนาคารออมสิน ซึ่ง ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไลน์ดังกล่าวไม่ใช่ของธนาคารออมสิน ซึ่งทางธนาคารไม่มีไลน์ปล่อยสินเชื่อ และไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านไลน์

 

โดยไลน์ดังกล่าวได้นำภาพตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน และภาพโลโก้ mymo GSB ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นทางการเงินของธนาคารไปแอบอ้าง โดยไม่ทราบเจตนาการนำไปใช้ ด้วยหวังสร้างความน่าเชื่อถือหรือมีวัถุประสงค์เป็นอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสินแต่อย่างใด

 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จไปในช่องทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ

 

และเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกสื่อโซเชียลโพสต์ข้อมูลหลอกลวง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือหากมีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน โปรดสอบถาม GSB Contact Center โทร 1115