"ราคาน้ำมันวันนี้" 30 ส.ค. 2565 ล่าสุด! น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

"ราคาน้ำมันวันนี้" 30 ส.ค. 2565 ล่าสุด! น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม

"ราคาน้ำมันวันนี้" อัปเดตล่าสุด! วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

"ราคาน้ำมันวันนี้" อัปเดตล่าสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 05.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT ซึ่ง "ราคาน้ำมัน" นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร


"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.66 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

 

 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 45.86 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร