การรถไฟฯ เคลียร์ผู้บุกรุก เดินหน้าไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน

การรถไฟฯ เคลียร์ผู้บุกรุก เดินหน้าไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน

การรถไฟฯ เคลียร์พื้นที่ชุมชนบุกรุก เดินหน้าไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน และโครงการพัฒนาย่านพหลโยธิน เร่งสร้างที่อยู่อาศัยทดแทน รองรับ 2,075 ราย

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างเร่งรัดการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศ และจัดพื้นที่รองรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และพื้นที่เขตเมือง โดยปัจจุบันพื้นที่เขตเมือง มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของการรถไฟ 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 630 ครัวเรือน 2,075 ราย แบ่งเป็น

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน บริเวณริมบึงมักกะสัน ขณะนี้ ร.ฟ.ท.มีแผนจะจัดพื้นที่ขนาด 4 ไร่ 1 งาน โดยจะร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดสร้างอาคารที่พักอาศัย เพื่อรองรับชุมชนบุญร่มไทร ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนหมอเหล็ง ชุมชนหลังอาซีเอ และชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชา รวม 999 ราย

และ 2.โครงการพัฒนาย่านพหลโยธิน บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 โดย ร.ฟ.ท.จะจัดพื้นที่ขนาด 6 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา เพื่อรองรับชุมชนพัฒนา กม.11 ชุมชนริมคลองกม.11 และชุมชนบางซื่อกลุ่มออมทรัพย์ รวม 1,076 ราย

“ระหว่างการก่อสร้างโครงการ การรถไฟฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ในกรณีเร่งด่วนจำนวน 19 ครัวเรือน และ 42 ครัวเรือน โดยจะพิจารณาให้เช่าในอัตราสำหรับผู้มีรายได้น้อยต่อไป โดยการรถไฟฯ มีความตั้งใจในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุนของรัฐ ให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด”

การรถไฟฯ เคลียร์ผู้บุกรุก เดินหน้าไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน

การรถไฟฯ เคลียร์ผู้บุกรุก เดินหน้าไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน