‘สุพัฒนพงษ์’ เชื่อไร้ปัญหากู้เงินอุ้มกองทุนน้ำมันฯ

ต้องยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหารือเข้มข้น และเร่งหามาตรการช่วยเหลือ โดยการขออนุมัติครม.และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นไปตามปกติของวิธีเสนอกฎหมายที่เป็น พ.ร.ก. ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ก็มีผลบังคับใช้ สามารถกู้เงินได้ทันที

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุ กรณีคณะรัฐมนตรีหารือวาระลับ และมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กรอบวงเงิน 1.5 แสนล้าน เป็นที่เรียบร้อย โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างนำเสนอสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

ต้องยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหารือเข้มข้น และเร่งหามาตรการช่วยเหลือ โดยการขออนุมัติครม.และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นไปตามปกติของวิธีเสนอกฎหมายที่เป็น พ.ร.ก. ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ก็มีผลบังคับใช้ สามารถกู้เงินได้ทันที โดยต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้กองทุนน้ำมันเมื่อติดลบก็สามารถออกเงินกู้ ตราสารหนี้ต่าง ๆ ได้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล และเมื่อมีการเปลี่ยนพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 กฎหมายหรือการกำกับดูแลบางตัวก็ไม่ตามมาด้วย

“ตอนนี้เมื่อยังอยู่ในสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ก็ต้องนำเสนอเข้าไปให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาด้วย ซึ่งเชื่อว่า การดำเนินการทั้งหมดนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร”

การหาเงินมาช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวในต่างประเทศแล้ว ไม่รู้ว่าสถานการณ์ราคาจะเป็นยังไงต่อ ดังนั้นเพื่อให้กองทุนน้ำมันได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ต่อไป ก็ต้องเร่งทำเรื่องนี้โดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามทุกวิถีทางแล้วในการสร้างสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมัน จนมาเป็นพ.ร.ก.ฉบับนี้

สำหรับการกู้เงิน คงไม่ได้กู้เงินทันทีเลยในครั้งเดียว ซึ่งกองทุนน้ำมันมีแผนกู้เงินทีละก้อนทยอยกู้ตามความเหมาะสม
ส่วนวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท จะเพียงพอต่อการกู้วิกฤตกองทุนน้ำมันได้จนสุดทางหรือไม่นั้น ต้องดูกรอบวินัยทางการเงินการคลัง ไม่ให้เกินกรอบ 70% ต่อจีดีพีด้วย ส่วนจะกู้สถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศนั้นเป็นไปได้หมด