"เฟรเซอร์ส" ตีโจทย์นักลงทุน ชูอีอีซีจุดยืนการแข่งขันไทย

"เฟรเซอร์ส" ตีโจทย์นักลงทุน ชูอีอีซีจุดยืนการแข่งขันไทย

เฟรเซอร์ส วิเคราะห์ตลาดเตรียมรับดีมานด์กลุ่มนักลงทุนเคลื่อนย้ายฐานผลิต ชี้หลังโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซีแล้วเสร็จ 5 ปี ข้างหน้า พร้อมรับลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ชูพื้นที่อีอีซีมีศักยภาพแข่งขันได้

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานสัมมนา "EEC: New Chapter New Economy" จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ "อีอีซีเดินหน้า..สร้างบทบาทใหม่เศรษฐกิจไทย" ว่า ในฐานะที่บริษัทเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย และเพื่อการพาณิชย์ วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในอนาคตโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกการย้านฐานการผลิต (Relocation) จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีดีมานด์ที่นักลงทุนต่างชาติต้องการย้ายการลงทุนออกจากจีน เพื่อสร้างฐานการผลิตใหม่เข้าในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน หลีกเลี่ยงสงครามการค้า และความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์

ซึ่งเป็นโอกาสในระยะสั้นที่กลุ่มประเทศอาเซียน ต้องแข่งกันช่วงชิง เตรียมพร้อมการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมเตรียมรับการลงทุนในปีนี้ และปีถัดไป ให้ตอบโจทย์สำหรับการย้ายสถานประกอบการที่มีความรวดเร็ว เพื่อย่นระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงต้องเป็นการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น และสามารถเติบโตได้ในอนาคต

"เฟรเซอร์ส" ตีโจทย์นักลงทุน ชูอีอีซีจุดยืนการแข่งขันไทย

ช่วงที่ 2 เป็นการขยายการลงทุน (Expansion) ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า เมื่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่อีอีซีแล้วเสร็จ จะเกิดการขยายการลงทุนในหลายธุรกิจรวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve เพื่อเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชน โดยผู้ลงทุนจะพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย เพื่อตัดสินใจลงทุนในระยะยาว ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ ความเป็นอยู่ในพื้นที่ และการสร้างกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน
 

"สิ่งสำคัญที่สุดที่จะดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาว่าพื้นที่อีอีซี จะสามารถเติบโตอย่างเสถียรภาพ มีความมั่นคง รวมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง" 

"เฟรเซอร์ส" ตีโจทย์นักลงทุน ชูอีอีซีจุดยืนการแข่งขันไทย

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์