"สุพัฒนพงษ์" จ่อคลอดมาตรการช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบางเดือนก.ย. - ธ.ค.65

"สุพัฒนพงษ์" จ่อคลอดมาตรการช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบางเดือนก.ย. - ธ.ค.65

"สุพัฒนพงษ์" จ่อใช้งบกลางเคาะมาตรการช่วยค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง เดือนก.ย.- ธ.ค. 65 มอบหมายให้ กกพ. ชงมาตรการให้ทันการอนุมัติ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) รอบเดือนก.ย.-ธ.ค. 2565 ซึ่งปรับเพิ่มอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานจะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย นั้น ขณะนี้ได้สั่งสำนักงาน กกพ. เร่งออกมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้ารอบใหม่ โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ที่รัฐบาลเคยได้ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านี้ เช่น ลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในเดือนส.ค.2565
สำหรับมาตรการเบื้องต้นที่จะออกมานั้น รัฐบาลเตรียมพิจารณาต่ออายุการช่วยเหลือ พร้อมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และกลุ่มใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งจะต้องมีแนวทางในการช่วยเหลือออกมาเฉพาะกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟฟ้ารอบใหม่นี้ จะต้องออกมาทันการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง รอบเดือนก.ย. - ธ.ค.2565 ส่วนงบประมาณที่ใช้จะเสนอของบกลางมาดำเนินการ โดยเบื้องต้น จะช่วยเหลือยาวไปถึงสิ้นปี 2565 ให้สอดคล้องกับรอบการปรับขึ้นค่าไฟรอบ 4 เดือนที่เหลือของปี 2565 นี้ ถือเป็นการประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ 
นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ยามวิกฤตินี้ มองว่าทุกรัฐบาลในโลกนี้ก็ต้องหนักใจในเรื่องของการบริการนโยบายด้านพลังงานกันหมด และต้องดูแลคนที่เดือดร้อนในช่วงนี้ ซึ่งอยากให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ อีกสิ่งที่สำคัญคือ มาตรการประหยัดพลังงาน โดยประชาชน และภาครัฐช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างน้อย 10-20% ก็จะช่วยลดภาระค่อนข้างสูง 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์