เอ็กโก กรุ๊ป​ เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.30 เมกะวัตต์

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.30 เมกะวัตต์ พร้อมรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ระบุ “โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ซึ่งเอ็กโกถือหุ้น 25% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)514.30 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้จะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็น 1.49 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือคิดเป็น 40.34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 27 ปี

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์