รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (3 สิงหาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (3 สิงหาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2830-3080 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1900-1950 ข้าวขาว 5% 1380-1390 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1400-1420

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (3 สิงหาคม 2565)