จุดตัดรถไฟฟ้าสีส้ม&สีชมพูย่านมีนบุรีดันราคาที่ดินพุ่ง2แสนบาท/ตร.ว.

จุดตัดรถไฟฟ้าสีส้ม&สีชมพูย่านมีนบุรีดันราคาที่ดินพุ่ง2แสนบาท/ตร.ว.

ย่านมีนบุรีกำลังจะเปลี่ยน!หลังรับอานิสงส์จากจุดตัดรถไฟฟ้าสีส้ม&สีชมพูส่งผลให้ราคาที่ดินพุ่ง2แสน/ตร.ว. จากเดิมอยู่ที่1แสน/ตร.ว. สะท้อนว่ารูปแบบการพัฒนาโครงการคอนโดจะกลายเป็นทางเลือกใหม่จากเดิมเป็นโครงการบ้าน

นายสุรเชษฐ กองชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ จำกัด   กล่าวว่า ทิศทางของผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการสร้างศูนย์ชุมชนในพื้นที่ชานเมืองดังนั้น หลายทำเลจึงได้รับการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดของพื้นที่ให้เป็น "ศูนย์กลางธุรกิจ" มากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งปัจจุบันเป็นชุมชนขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมีทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่แล้ว เช่น บางแค ลาดกระบัง รวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นจุดตัดของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 สาย ที่อยู่ในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร เช่น วงเวียนใหญ่ และมีนบุรี

 โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตมีนบุรีมีความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยมายาวนานมากกว่า 20 ปี โครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่มีมากมาย รวมไปถึงในเขตพื้นที่ต่อเนื่องด้วยที่มักจะติดอันดับเขตที่มีบ้านจัดสรรเปิดขายมากที่สุดในกรุงเทพฯ อย่างเขตคันนายาว คลองสามวา  

ปัจจุบันมีนบุรีหาพื้นที่ในการโครงการบ้านจัดสรรได้ยากเพราะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  แต่โครงการคอนโดมีจำนวนไม่มาก โดยคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วและเปิดขายอยู่ในเขตมีนบุรีมีเพียง 6,400 ยูนิตเท่านั้น จำนวนบ้านที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยก็มีเพียง  63,274 หลังเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วประมาณ 10,782 หลังเท่านั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเขตชานเมืองอื่น

เมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี) และสายสีชมพู (ศูนย์ราชการนนทบุรี – มีนบุรี) เริ่มการก่อสร้างในปี2560 – 2561 ตามลำดับ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทาง เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบางทำเลเท่านั้น โดยอาจจะเห็นได้ชัดเจนในทำเลที่ไม่ไกลจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ชุมชนเดิมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หรือรอบๆ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง 

โดยมีนบุรีเป็นอีกทำเลที่มีสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง แต่ที่อาจจะแตกต่างกับทำเลชานเมืองอื่นๆ คือ ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 4 ที่ปรับเปลี่ยนรองรับการขยายตัวในอนาคต

จุดตัดรถไฟฟ้าสีส้ม&สีชมพูย่านมีนบุรีดันราคาที่ดินพุ่ง2แสนบาท/ตร.ว.

โดยเพิ่มพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรมให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากผังเมืองฉบับพ.ศ.2556 แม้ว่า FAR จะเท่ากับ 7 เช่นเดิมก็ตาม แต่ก็เอื้อประโยชน์และส่งเสริมให้พื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าตลาดมีนบุรี และมีนบุรีมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแน่นอน

ซึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของเอกชนในพื้นที่บ้างแล้ว แต่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ ราคาที่ดินที่ขยับขึ้น !  สังเกตได้จากราคาที่ดินปัจจุบันในพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าตลาดมีนบุรี และมีนบุรีขึ้นไปถึง 200,000 บาทต่อตร.ว. จากเดิมอยู่ที่100,000 บาทต่อตร.ว.ก่อนหน้านี้ ด้วยราคาที่ดินขนาดนี้จะต้องมีโครงการคอนโดเปิดขายเพิ่มขึ้นในอนาคต
 

อีกทั้งสำนักวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครยังได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตมีนบุรี คลองสามวา คันนยาว และสะพานสูงให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันในฐานะที่เป็นพื้นที่ชานเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

มีนบุรีได้รับการวางผังให้เป็นศูนย์พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เพราะปัจจัยเรื่องของสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง และความเป็นชุมชนที่มีการพัฒนามาต่อเนื่องมากกว่า 20 ปีเมื่อเทียบเขตอื่นๆ โดยรอบ 

จุดตัดรถไฟฟ้าสีส้ม&สีชมพูย่านมีนบุรีดันราคาที่ดินพุ่ง2แสนบาท/ตร.ว.
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนว่าในอนาคตมีนบุรีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เจ้าของที่ดินหลายๆ แปลงเริ่มคิดทบทวนการใช้ประโยชน์บนที่ดินของตนเองแล้ว เพราะมีเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินราชการที่เพิ่มขึ้นแน่นอน

จุดตัดรถไฟฟ้าสีส้ม&สีชมพูย่านมีนบุรีดันราคาที่ดินพุ่ง2แสนบาท/ตร.ว.

เพราะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟฟ้า และผังเมืองกรุงเทพมหานครเข้ามาเป็นปัจจัยบวก เริ่มมีการประกาศขายที่ดินหรือมองเรื่องของการพัฒนาโครงการพาณิชยกรรมบนที่ดินตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพตามผังเมืองฉบับใหม่ ถึงแม้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและเลื่อนกำหนดการประกาศใช้ออกไป แต่สาระสำคัญหรือประเด็นใหญ่ๆ คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก